Bạch Thủ Lô Miền Trung

Hãy đến với chúng tôi để nhận cầu đẹp hôm nay. Ai chơi cũng mong muốn mình luôn được trúng lớn mà chúng tôi thì thừa sức giúp các bạn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung, 300.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 30,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 76,Quảng Bình 29,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 24,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 17,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 31,Quảng Bình 45,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 11 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 00,Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 50,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 21 Miss
01-11-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 64,Quảng Trị 83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 70,Quảng Ngãi 70  Win Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 28,Ninh Thuận 00  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 13,Quảng Bình 64,Quảng Trị 14  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 64   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 37,Quảng Nam 76   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019  Phú Yên 01,Thừa Thiên Huế 94  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 82,Kon Tum 42 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 46  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 73,Ninh Thuận 92  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 76  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 93  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 76,Quảng Nam 10  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 24,Kon Tum 00  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 83  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 27  Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 57,Quảng Trị 17  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019  Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 67  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 31  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 11  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 08,Kon Tum 90  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 47,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-10-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 57,Quảng Bình 74,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 69 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 54,Quảng Nam 69 Miss
30-09-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 17 Miss
27-09-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 97,Quảng Trị 55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 94,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 92 Miss
20-09-2019 Gia Lai 79,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 33,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 63 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 44 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 80 Miss
13-09-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 51,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 61 Win Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 28,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 79,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 57 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 52 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 17,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 51 Win Đắc Nông
30-08-2019 Gia Lai 24,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 67,Quảng Bình 01,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 29,Kon Tum 60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng
23-08-2019 Gia Lai 22,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 92,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 53 Miss
19-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 51,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 65 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 12 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 79 Win Khánh Hòa

Leave a Comment