Dàn Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Siêu Vip! Siêu hot! Nếu bạn đang chơi thua lỗ quá nhiều nên dừng lại. Mạnh tay lấy số từ chúng tôi . Khẳng định lấy số hôm nào trúng số hôm đó. Chắc thắng & chuẩn xác.

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc, 500.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Thống Kê Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Ngày Đề Đầu Đuôi Miền Bắc Kết quả
HÔM NAY
 15-11-2019  Đầu 3- Đuôi 1   Miss
 14-11-2019  Đầu 8- Đuôi 6   Miss
 13-11-2019  Đầu 2- Đuôi 8   Win Đuôi 8
 12-11-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win Đuôi 4
 11-11-2019  Đầu 3- Đuôi 6   Win Đuôi 6
 10-11-2019  Đầu 1- Đuôi 7   Win Đầu 1
 09-11-2019  Đầu 0- Đuôi 2   Win 02
 08-11-2019  Đầu 0- Đuôi 6   Miss
 07-11-2019  Đầu 2- Đuôi 4   Win 24
 06-11-2019  Đầu 8- Đuôi 6   Win Đầu 8
 05-11-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Win Đuôi 0
 04-11-2019  Đầu 4- Đuôi 3   Win 43
 03-11-2019  Đầu 4- Đuôi 1   Win Đuôi 1
 02-11-2019  Đầu 9- Đuôi 4   Win 94
 01-11-2019  Đầu 0- Đuôi 6   Miss
 31-10-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Miss
 30-10-2019  Đầu 2- Đuôi 8   Win Đuôi 8
 29-10-2019  Đầu 4- Đuôi 2   Win 42
 28-10-2019  Đầu 3- Đuôi 8   Win Đầu 3
 27-10-2019  Đầu 1- Đuôi 6   Win 16
 26-10-2019  Đầu 0- Đuôi 9   Win 09
 25-10-2019  Đầu 8- Đuôi 6   Win Đầu 8
 24-10-2019  Đầu 3- Đuôi 1   Miss
 23-10-2019  Đầu 5- Đuôi 9   Win Đầu 5
 22-10-2019  Đầu 2- Đuôi 0   Miss
 21-10-2019  Đầu 7- Đuôi 6   Win Đầu 7
 20-10-2019  Đầu 4- Đuôi 9   Win 49
 19-10-2019  Đầu 0- Đuôi 8   Win Đuôi 8
 18-10-2019  Đầu 9- Đuôi 7   Win 97
 17-10-2019  Đầu 2- Đuôi 1   Miss
 16-10-2019  Đầu 8- Đuôi 1   Win Đuôi 1
 15-10-2019  Đầu 3- Đuôi 0   Win 30
 14-10-2019  Đầu 1- Đuôi 1   Win 11
 13-10-2019  Đầu 4- Đuôi 1   Win Đầu 4
 12-10-2019  Đầu 6- Đuôi 0   Miss
 11-10-2019  Đầu 6- Đuôi 8   Win 68
 10-10-2019  Đầu 4- Đuôi 4   Win Đầu 4
 09-10-2019  Đầu 8- Đuôi 4   Win 84
 08-10-2019  Đầu 4- Đuôi 8   Miss
 07-10-2019  Đầu 6- Đuôi 0   Win Đuôi 0
 06-10-2019  Đầu 7- Đuôi 5   Win 75
 05-10-2019  Đầu 7- Đuôi 2   Win Đuôi 2
 04-10-2019  Đầu 0- Đuôi 6   Miss
 03-10-2019  Đầu 2- Đuôi 3   Win Đầu 2
 02-10-2019  Đầu 8- Đuôi 1   Win 81
 01-10-2019  Đầu 1- Đuôi 9   Win Đầu 1
 30-09-2019  Đầu 4- Đuôi 4   Win Đuôi 4
 29-09-2019  Đầu 7- Đuôi 2   Miss
 28-09-2019  Đầu 1- Đuôi 6   Win 16
 27-09-2019  Đầu 7- Đuôi 8   Win 78
 26-09-2019  Đầu 2- Đuôi 3  Miss
 25-09-2019  Đầu 0- Đuôi 9   Win Đuôi 9
 24-09-2019  Đầu 4- Đuôi 4   Win Đuôi 4
 23-09-2019  Đầu 2- Đuôi 9   Win 29
 22-09-2019  Đầu 4- Đuôi 8  Miss
 21-09-2019  Đầu 1- Đuôi 7  Miss
 20-09-2019  Đầu 7- Đuôi 6   Win 76
 19-09-2019  Đầu 6- Đuôi 0  Win Đuôi 0
 18-09-2019  Đầu 2- Đuôi 6  Win Đuôi 6
17-09-2019  Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
16-09-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win 97
15-09-2019 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
14-09-2019 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đuôi 3
13-09-2019 Đầu 0- Đuôi 6 Miss
12-09-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win 17
11-09-2019 Đầu 4- Đuôi 1 Win 41
10-09-2019 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đuôi 1
09-09-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
08-09-2019 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
07-09-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Miss
06-09-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win 51
04-09-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
03-09-2019 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
02-09-2019 Đầu 2- Đuôi 5 Win 25
01-09-2019 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9
31-08-2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
29-08-2019 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
28-08-2019 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
27-08-2019 Đầu 8- Đuôi 1 Miss
26-08-2019 Đầu 6- Đuôi 3 Win 63
25-08-2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
24-08-2019 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6
23-08-2019 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
21-08-2019 Đầu 0- Đuôi 9 Miss
20-08-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
19-08-2019 Đầu 7- Đuôi 2 Win Đuôi 2
18-08-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
16-08-2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
15-08-2019 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7
14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8-
12-08-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
11-08-2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
10-08-2019 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
09-08-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
08-08-2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9
04-08-2019 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
03-08-2019 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
02-08-2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
01-08-2019 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56
31-07-2019 Đầu 3- Đuôi 5 Miss
30-07-2019 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đuôi 7
29-07-2019 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
28-07-2019 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
27-07-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
26-07-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
25-07-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
24-07-2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
23-07-2019 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
22-07-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9
21-07-2019 Đầu 4- Đuôi 5 Win 45
20-07-2019 Đầu 0- Đuôi 5 Miss
19-07-2019 Đầu 8- Đuôi 7 Miss

Leave a Comment