DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

Cầu Siêu chuẩn – Chính xác! Nếu bạn kiên trì theo đuổi cầu chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Với đội ngũ Admin dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn lãi to hôm nay.

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM, 300.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Bình Dương 65-12-16,Trà Vinh 80-89-73,Vĩnh Long 80-54-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 71-10-62,Tây Ninh 89-19-77,Binh Thuận 13-45-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 00-47-24,Sóc Trăng 35-14-24,Cần Thơ 24-84-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 92-71-02,Bến Tre 62-91-92,Vũng Tàu 11-76-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 71-16-43,Hồ Chí Minh 00-72-89,Đồng Tháp 99-08-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 54-62-92,Đà Lạt 50-22-74,Tiền Giang 29-05-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 75-87-09,Bình Phước 78-44-45,Hậu Giang 28-27-43,Long An 90-53-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 19-67-62,Trà Vinh 86-90-72,Vĩnh Long 96-16-03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 79-18-12,Tây Ninh 59-01-56,Binh Thuận 28-63-34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 15-65-87,Sóc Trăng 36-90-39,Cần Thơ 67-05-96 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 93-99-12,Bến Tre 89-20-57,Vũng Tàu 91-52-59 Win Bến Tre
04-11-2019 Cà Mau 98-56-00,Hồ Chí Minh 37-56-77,Đồng Tháp 47-65-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 70-08-72,Đà Lạt 88-75-83,Tiền Giang 14-58-73 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 32-19-40,Bình Phước 56-42-38,Hậu Giang 11-60-19,Long An 75-70-95 Miss
01-11-2019 Bình Dương 10-27-61,Trà Vinh 08-11-19,Vĩnh Long 39-24-71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 59-47-80,Tây Ninh 65-10-17,Binh Thuận 60-31-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 47-67-50,Sóc Trăng 16-06-80,Cần Thơ 50-37-04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 99-42-29,Bến Tre 43-44-77,Vũng Tàu 74-87-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 03-21-70,Hồ Chí Minh 52-51-75,Đồng Tháp 53-40-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 82-01-16,Đà Lạt 45-94-18,Tiền Giang 90-66-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 02-11-23,Bình Phước 70-83-91,Hậu Giang 60-25-23,Long An 20-32-44 Win Hậu Giang
25-10-2019  Bình Dương 02-53-07,Trà Vinh 74-69-55,Vĩnh Long 98-39-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019  An Giang 75-82-99,Tây Ninh 79-20-82,Binh Thuận 43-42-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019  Đồng Nai 05-67-47,Sóc Trăng 63-83-96,Cần Thơ 68-16-70  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019  Bạc Liêu 94-59-87,Bến Tre 56-28-43,Vũng Tàu 82-99-05  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 894,Hồ Chí Minh 574,Đồng Tháp 605  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 607,Đà Lạt 244,Tiền Giang 554  Win Kiên Giang
19-10-2019  Hồ Chí Minh 01-98-26,Bình Phước 12-32-55,Hậu Giang 15-07-83,Long An 78-65-09  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019  Bình Dương 38-85-52,Trà Vinh 06-99-33,Vĩnh Long 82-50-93  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019  An Giang 67-86-56,Tây Ninh 16-54-77,Binh Thuận 95-26-00  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019  Đồng Nai 41-73-34,Sóc Trăng 14-07-79,Cần Thơ 09-11-26  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019  Bạc Liêu 61-01-43,Bến Tre 43-53-15,Vũng Tàu 25-27-67  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 30-93-44,Hồ Chí Minh 28-80-02,Đồng Tháp 53-90-11  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 50-59-65,Đà Lạt 16-91-69,Tiền Giang 45-90-61  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 61-81-03,Bình Phước 81-66-73,Hậu Giang 74-70-38,Long An 50-22-15  Win Hồ Chí Minh,Long An
11-10-2019 Bình Dương 46-30-17,Trà Vinh 30-72-07,Vĩnh Long 00-72-18 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 75-07-91,Tây Ninh 36-08-56,Binh Thuận 06-28-92  Win An Giang,Tây Ninh
09-10-2019  Đồng Nai 47-59-16,Sóc Trăng 37-27-38,Cần Thơ 26-15-14  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019  Bạc Liêu 98-46-65,Bến Tre 40-21-13,Vũng Tàu 59-21-98  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019  Cà Mau 33-94-24,Hồ Chí Minh 53-05-11,Đồng Tháp 94-83-96  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019  Kiên Giang 14-86-38,Đà Lạt 80-65-67,Tiền Giang 94-68-67  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 42-92-35,Bình Phước 08-42-07,Hậu Giang 44-34-81,Long An 24-42-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 17-14-93,Trà Vinh 86-73-18,Vĩnh Long 85-98-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 69-38-75,Tây Ninh 75-61-16,Binh Thuận 53-63-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 26-88-41,Sóc Trăng 23-39-21,Cần Thơ 71-56-97  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-10-2019 Bạc Liêu 63-23-07,Bến Tre 64-81-32,Vũng Tàu 41-74-58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019 Cà Mau 05-31-03,Hồ Chí Minh 48-11-95,Đồng Tháp 17-93-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 73-72-55,Đà Lạt 66-59-13,Tiền Giang 14-64-08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 17-95-04,Bình Phước 03-66-29,Hậu Giang 44-18-54,Long An 65-62-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-09-2019 Bình Dương 67-92-18,Trà Vinh 27-61-14,Vĩnh Long 41-99-59 Win Trà Vinh
26-09-2019 An Giang 48-50-46,Tây Ninh 43-56-02,Binh Thuận 68-01-58 Miss
25-09-2019 Đồng Nai 59-85-65,Sóc Trăng 90-28-07,Cần Thơ 12-91-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 16-81-75,Bến Tre 41-70-10,Vũng Tàu 95-63-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 05-34-79,Hồ Chí Minh 37-82-42,Đồng Tháp 86-90-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 19-40-74,Đà Lạt 99-21-50,Tiền Giang 58-21-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 92-40-06,Bình Phước 48-34-40,Hậu Giang 50-11-96,Long An 22-48-00 Win Hồ Chí Minh
20-09-2019 Bình Dương 54-23-82,Trà Vinh 21-62-63,Vĩnh Long 49-99-88 Miss
19-09-2019 An Giang 22-82-81,Tây Ninh 05-25-80,Binh Thuận 73-98-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-09-2019 Đồng Nai 43-30-83,Sóc Trăng 54-38-17,Cần Thơ 59-66-13 Win Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 96-59-11,Bến Tre 01-75-83,Vũng Tàu 16-17-84 Win Bạc Liêu,Bến Tre
16-09-2019 Cà Mau 15-86-43,Hồ Chí Minh 62-65-51,Đồng Tháp 25-10-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 22-32-78,Đà Lạt 33-22-90,Tiền Giang 91-76-20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 51-55-24,Bình Phước 85-97-76,Hậu Giang 16-21-70,Long An 11-73-93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-09-2019 Bình Dương 99-07-67,Trà Vinh 06-85-68,Vĩnh Long 94-29-26 Win Trà Vinh
12-09-2019 An Giang 34-89-82,Tây Ninh 91-36-22,Binh Thuận 93-03-61 Win An Giang,Tây Ninh
11-09-2019 Đồng Nai 67-60-87,Sóc Trăng 40-20-08,Cần Thơ 30-69-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 91-58-23,Bến Tre 26-64-08,Vũng Tàu 29-06-58 Miss
09-09-2019 Cà Mau 07-63-82,Hồ Chí Minh 25-37-39,Đồng Tháp 44-26-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
08-09-2019 Kiên Giang 24-73-64,Đà Lạt 38-87-09,Tiền Giang 76-12-52 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 33-05-13,Bình Phước 81-66-73,Hậu Giang 74-70-38,Long An 38-66-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 26-55-00,Trà Vinh 58-31-46,Vĩnh Long 66-79-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 02-92-28,Tây Ninh 81-07-65,Binh Thuận 04-79-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 41-59-37,Sóc Trăng 95-23-49,Cần Thơ 82-73-75 Win Sóc Trăng
03-09-2019 Bạc Liêu 44-83-68,Bến Tre 52-54-57,Vũng Tàu 87-32-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 47-30-29,Hồ Chí Minh 94-64-23,Đồng Tháp 58-39-14 Miss
01-09-2019 Kiên Giang 44-29-57,Đà Lạt 71-30-57,Tiền Giang 52-30-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt
31-08-2019 Hồ Chí Minh 23-97-27,Bình Phước 47-65-07,Hậu Giang 81-91-58,Long An 75-67-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03-78-08,Trà Vinh 94-51-45,Vĩnh Long 00-72-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 87-13-20,Tây Ninh 07-59-69,Binh Thuận 08-71-90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 40-76-66,Sóc Trăng 49-98-08,Cần Thơ 89-98-69 Win Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 61-52-58,Bến Tre 14-56-60,Vũng Tàu 18-88-32 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 48-33-68,Hồ Chí Minh 89-97-63,Đồng Tháp 02-74-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 88-98-59,Đà Lạt 91-63-99,Tiền Giang 45-31-75 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 89-23-08,Bình Phước 39-95-90,Hậu Giang 43-80-74,Long An 14-90-20 Win Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 75-33-99,Trà Vinh 02-23-60,Vĩnh Long 93-21-59 Miss
22-08-2019 An Giang 45-44-71,Tây Ninh 62-20-39,Binh Thuận 58-23-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 37-93-52,Sóc Trăng 47-06-35,Cần Thơ 58-57-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ

Leave a Comment