Giải 8 Miền Trung Vip

Mạnh tay đầu tư mua số cơ hội luôn đến với bạn mỗi ngày. Đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua số tiền lớn mà bạn nhận được sau giờ quay số

Giải 8 Miền Trung Vip, 500.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 39,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 69,Quảng Bình 29,Quảng Trị 31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 46,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 14 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 65,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 34,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 14 Miss
01-11-2019 Gia Lai 65,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Miss
25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 61,Quảng Bình 74,Quảng Trị 34  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 87  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 10,Quảng Nam 70 Miss
21-10-2019  Phú Yên 01,Thừa Thiên Huế 94  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 82,Kon Tum 42 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 46  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 73,Ninh Thuận 92  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 56,Kon Tum 52  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 21  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 21,Ninh Thuận 25 Miss
10-10-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 12,Quảng Trị 42  Win Bình Định
07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 14,Kon Tum 01  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 38,Ninh Thuận 00 Miss
03-10-2019 Bình Định 65,Quảng Bình 88,Quảng Trị 88 Miss
02-10-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94 Miss
30-09-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68 Miss
27-09-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39 Miss
20-09-2019 Gia Lai 49,Ninh Thuận 10 Miss
19-09-2019 Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Miss
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Miss
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 24 Miss
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 50 Miss
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Miss
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 60,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Miss
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Miss

Leave a Comment