Bạch Thủ Đề Miền Bắc

Mạnh tay đầu tư mua số cơ hội luôn đến với bạn mỗi ngày. Đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua số tiền lớn mà bạn nhận được sau giờ quay số

Bạch Thủ Đề Miền Bắc, 800.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
 15-11-2019  03   Miss
 14-11-2019  58   Win 58
 13-11-2019  18   Win 18
 12-11-2019  44   Miss
 11-11-2019  16   Win 16
 10-11-2019  91   Miss
 09-11-2019  02   Win 02
 08-11-2019  92   Win 92
 07-11-2019  22   Miss
 06-11-2019  80   Miss
 05-11-2019  90   Win 90
 04-11-2019  43   Win 43
 03-11-2019  12   Miss
 02-11-2019 23    Miss
 01-11-2019  68   Win 68
 31-10-2019  63   Miss
 30-10-2019  98   Win 98
 29-10-2019  42   Win 42
 28-10-2019  32   Miss
 27-10-2019  16   Win 16
 26-10-2019  09   Win 09
 25-10-2019  31   Miss
 24-10-2019  82   Miss
 23-10-2019  55   Miss
 22-10-2019  37   Win 37
 21-10-2019  74   Win 74
 20-10-2019  49   Win 49
 19-10-2019  24   Miss
 18-10-2019  97   Win 97
 17-10-2019  68   Miss
 16-10-2019  41   Win 41
 15-10-2019  30   Win 30
 14-10-2019  21   Miss
 13-10-2019  48   Win 48
 12-10-2019  08   Miss
 11-10-2019  68   Win 68
 10-10-2019  46   Win 46
 09-10-2019  84   Win 84
 08-10-2019  68   Miss
 07-10-2019  46   Miss
 06-10-2019  75   Win 75
 05-10-2019  52   Win 52
 04-10-2019  15   Miss
 03-10-2019  95   Miss
 02-10-2019  80   Miss
 01-10-2019  72   Miss
 30-09-2019  81   Miss
 29-09-2019  25   Miss
 28-09-2019  83  Miss
 27-09-2019  78   Win 78
 26-09-2019  41  Miss
 25-09-2019  59   Win 59
 24-09-2019  63  Miss
 23-09-2019  29  Win 29
 22-09-2019  74  Win 74
 21-09-2019  64  Miss
 20-09-2019  76  Win 76
 19-09-2019  34  Miss
 18-09-2019  84  Miss
17-09-2019  42 Miss
16-09-2019 97 Win 97
15-09-2019 03 Win 03
14-09-2019 43 Win 43
13-09-2019 82 Win 82
12-09-2019 17 Win 17
11-09-2019 41 Win 41
10-09-2019 12 Miss
09-09-2019 87 Miss
08-09-2019 68 Win 68
07-09-2019 12 Miss
06-09-2019 17 Win 17
05-09-2019 51 Win 51
04-09-2019 84 Win 84
03-09-2019 51 Miss
02-09-2019 24 Miss
01-09-2019 97 Win 97
31-08-2019 68 Miss
30-08-2019 66 Win 66
29-08-2019 73 Win 73
28-08-2019 75 Miss
27-08-2019 62 Win 62
26-08-2019 09 Miss
25-08-2019 04 Miss
24-08-2019 62 Win 62
23-08-2019 47 Win 47
22-08-2019 43 Miss
21-08-2019 21 Miss
20-08-2019 69 Miss
19-08-2019 82 Win 82
18-08-2019 11 Win 11
17-08-2019 22 Miss
16-08-2019 74 Win 74
15-08-2019 74 Win 74
14-08-2019 43 Miss
13-08-2019 87 Miss
12-08-2019 20 Miss
11-08-2019 76 Win 76
10-08-2019 40 Win 40
09-08-2019 02 Win 02
08-08-2019 62 Win 62
07-08-2019 26 Win 26
06-08-2019 48 Win 48
05-08-2019 90 Miss
04-08-2019 32 Win 32
03-08-2019 33 Win 33
02-08-2019 82 Win 82
01-08-2019 56 Win 56
31-07-2019 92 Miss
30-07-2019 54 Miss
29-07-2019 18 Win 18
28-07-2019 08 Win 08
27-07-2019 55 Miss
26-07-2019 20 Win 20
25-07-2019 21 Miss
24-07-2019 65 Miss
23-07-2019 78 Miss
22-07-2019 98 Win 98
21-07-2019 45 Win 45
20-07-2019 05 Win 05
19-07-2019 02 Win 02

Ba Càng Miền Bắc Vip

Số chuẩn – Số Vip! Có rất nhiều phương pháp soi cầu khác nhau, Nếu bạn chơi thua thì nên dừng lại và lấy cầu lô của chúng tôi cam kết bạn sẽ hài lòng.

Ba Càng Miền Bắc Vip, 1.000.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC VIP

NGÀY BẠCH THỦ 3 CÀNG MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
 15-11-2019  202   Miss
 14-11-2019  358   Win 358
 13-11-2019  628   Miss
 12-11-2019  744   Win 744
 11-11-2019  116   Win 116
 10-11-2019  469   Miss
 09-11-2019  502   Win 502
 08-11-2019  892   Win 892
 07-11-2019  022   Miss
 06-11-2019  181   Win 181
 05-11-2019  909   Miss
 04-11-2019  463   Miss
 03-11-2019  911   Win 911
 02-11-2019  258    Miss
 01-11-2019  386   Miss
 31-10-2019  962   Win 962
 30-10-2019  696   Miss
 29-10-2019  342   Win 342
 28-10-2019  738   Miss
 27-10-2019  116   Win 116
 26-10-2019  309   Win 309
 25-10-2019  584   Win 584
 24-10-2019  344   Miss
 23-10-2019  755   Miss
 22-10-2019  236   Miss
 21-10-2019  177   Miss
 20-10-2019  749   Win 749
 19-10-2019  215   Miss
 18-10-2019  897   Win 897
 17-10-2019  461   Win 461
 16-10-2019  641   Win 641
 15-10-2019  852   Miss
 14-10-2019  511   Win 511
 13-10-2019  348   Win 348
 12-10-2019  136   Miss
 11-10-2019  621   Miss
 10-10-2019  946   Win 946
 09-10-2019  084   Win 084
 08-10-2019  462   Miss
 07-10-2019  200   Win 200
 06-10-2019  275   Win 275
 05-10-2019  479   Miss
 04-10-2019  583   Miss
 03-10-2019  227   Win 227
 02-10-2019  881   Win 881
 01-10-2019  512   Miss
 30-09-2019  241   Miss
 29-09-2019  263   Miss
 28-09-2019  416   Win 416
 27-09-2019  278   Win 278
 26-09-2019  268  Miss
 25-09-2019  259  Win 259
 24-09-2019  789  Miss
 23-09-2019  329  Win 329
 22-09-2019  074  Win 074
 21-09-2019  536  Miss
 20-09-2019  376  Win 376
 19-09-2019  458  Miss
 18-09-2019  531  Miss
17-09-2019 352
Miss
16-09-2019 797 Win 797
15-09-2019 303 Win 303
14-09-2019 843 Win 843
13-09-2019 182 Win 182
12-09-2019 717 Win 717
11-09-2019 841 Win 841
10-09-2019 163 Miss
09-09-2019 783 Win 783
08-09-2019 690 Miss
07-09-2019 616 Win 616
06-09-2019 523 Miss
05-09-2019 051 Win 051
04-09-2019 784 Win 784
03-09-2019 254 Win 254
02-09-2019 780 Miss
01-09-2019 697 Win 697
31-08-2019 560 Win 560
30-08-2019 766 Win 766
29-08-2019 125 Miss
28-08-2019 521 Miss
27-08-2019 009 Miss
26-08-2019 963 Win 963
25-08-2019 301 Win 301
24-08-2019 362 Win 362
23-08-2019 347 Win 347
22-08-2019 719 Miss
21-08-2019 137 Win 137
20-08-2019 265 Win 265
19-08-2019 082 Win 082
18-08-2019 126 Miss
17-08-2019 598 Win 598
16-08-2019 374 Win 374
15-08-2019 458 Miss
14-08-2019 584 Win 584
13-08-2019 153 Miss
12-08-2019 859 Win 859
11-08-2019 353 Miss
10-08-2019 040 Win 040
09-08-2019 002 Win 002
08-08-2019 589 Miss
07-08-2019 326 Win 326
06-08-2019 217 Miss
05-08-2019 112 Miss
04-08-2019 132 Win 132
03-08-2019 690 Miss
02-08-2019 782 Win 782
01-08-2019 356 Win 356
31-07-2019 478 Miss
30-07-2019 357 Win 357
29-07-2019 918 Win 918
28-07-2019 125 Miss
27-07-2019 694 Win 694
26-07-2019 589 Miss
25-07-2019 225 Miss
24-07-2019 161 Win 161
23-07-2019 074 Win 074
22-07-2019 722 Miss
21-07-2019 545 Win 545
20-07-2019 367 Miss
19-07-2019 593 Miss
18-07-2019 507 Win 507
17-07-2019 609 Win 609
16-07-2019 355 Win 355
15-07-2019 367 Miss
14-07-2019 647 Miss
13-07-2019 297 Win 297
12-07-2019 289 Win 289
11-07-2019 161 Miss
10-07-2019 266 Win 266
09-07-2019 491 Miss
08-07-2019 783 Win 783
07-07-2019 705 Win 705
06-07-2019 297 Win 297
05-07-2019 937 Win 937
04-07-2019 121 Miss
03-07-2019 188 Win 188
02-07-2019 908 Miss
01-07-2019 214 Miss
30-06-2019 624 Miss
29-06-2019 734 Win 734
28-06-2019 073 Win 073
27-06-2019 773 Miss
26-06-2019 895 Win 895
25-06-2019 768 Win 768
24-06-2019 088 Miss
23-06-2019 425 Miss
22-06-2019 304 Win 304
21-06-2019 886 Win 886
20-06-2019 121 Miss

Xỉu Chủ Miền Nam Vip

Nếu phương pháp soi cầu của bạn không còn chính xác, đừng đánh nếu bạn không muốn mất thêm tiền, Giao việc chốt số cho chúng tôi bạn chỉ cần đến chơi và mang tiền về.

Xỉu Chủ Miền Nam Vip, 800.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Bình Dương 278,Trà Vinh 180,Vĩnh Long 240 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 591,Tây Ninh 711,Binh Thuận 756 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 496,Sóc Trăng 894,Cần Thơ 367 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 888,Bến Tre 318,Vũng Tàu 590 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 278,Hồ Chí Minh 200,Đồng Tháp 301 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 688,Đà Lạt 308,Tiền Giang 746 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 578,Bình Phước 244,Hậu Giang 767,Long An 708 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 160,Trà Vinh 230,Vĩnh Long 202 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 012,Tây Ninh 018,Binh Thuận 320 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 751,Sóc Trăng 420,Cần Thơ 399 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 626,Bến Tre 161,Vũng Tàu 521 Miss
04-11-2019 Cà Mau 826,Hồ Chí Minh 522,Đồng Tháp 331 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 636,Đà Lạt 714,Tiền Giang 988 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019  Hồ Chí Minh 546,Bình Phước 780,Hậu Giang 245,Long An 142 Miss
01-11-2019 Bình Dương 341,Trà Vinh 201,Vĩnh Long 871 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 644,Tây Ninh 274,Binh Thuận 515 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 925,Sóc Trăng 354,Cần Thơ 626 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 322,Bến Tre 744,Vũng Tàu 498 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 466,Hồ Chí Minh 175,Đồng Tháp 045 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 548,Đà Lạt 579,Tiền Giang 839 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 027,Bình Phước 044,Hậu Giang 433,Long An 698 Miss
25-10-2019  Bình Dương 458,Trà Vinh 744,Vĩnh Long 685 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019  An Giang 099,Tây Ninh 082,Binh Thuận 259 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019  Đồng Nai 742,Sóc Trăng 3420,Cần Thơ 461  Win Đồng Nai
22-10-2019 Bạc Liêu 775,Bến Tre 758,Vũng Tàu 803  Win Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 894,Hồ Chí Minh 574,Đồng Tháp 605  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 607,Đà Lạt 244,Tiền Giang 554  Win Kiên Giang
19-10-2019  Hồ Chí Minh 743,Bình Phước 729,Hậu Giang 772,Long An 785  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019  Bình Dương 391,Trà Vinh 285,Vĩnh Long 961  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019  An Giang 553,Tây Ninh 717,Binh Thuận 812  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019  Đồng Nai 902,Sóc Trăng 814,Cần Thơ 909  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019  Bạc Liêu 759,Bến Tre 000,Vũng Tàu 935  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 673,Hồ Chí Minh 152,Đồng Tháp 172  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 613,Đà Lạt 597,Tiền Giang 230  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 318,Bình Phước 995,Hậu Giang 250,Long An 736  Win Hồ Chí Minh
11-10-2019 Bình Dương 130,Trà Vinh 873,Vĩnh Long 731  Win Bình Dương
10-10-2019 An Giang 689,Tây Ninh 568,Binh Thuận 353 Miss
09-10-2019 Đồng Nai 470,Sóc Trăng 971,Cần Thơ 855  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 647,Bến Tre 713,Vũng Tàu 417  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019  Cà Mau 356,Hồ Chí Minh 654,Đồng Tháp 792  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019  Kiên Giang 733,Đà Lạt 434,Tiền Giang 844  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 834,Bình Phước 423,Hậu Giang 444,Long An 538 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 415,Trà Vinh 207,Vĩnh Long 652 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 587,Tây Ninh 718,Binh Thuận 906 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-10-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 005,Cần Thơ 220 Miss
01-10-2019 Bạc Liêu 962,Bến Tre 975,Vũng Tàu 283 Miss
30-09-2019 Cà Mau 942,Hồ Chí Minh 525,Đồng Tháp 387 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 867,Đà Lạt 493,Tiền Giang 005 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 455,Bình Phước 599,Hậu Giang 329,Long An 749 Win Hồ Chí Minh,Long An
27-09-2019 Bình Dương 381,Trà Vinh 267,Vĩnh Long 332 Miss
26-09-2019 An Giang 509,Tây Ninh 824,Binh Thuận 450 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 880,Sóc Trăng 737,Cần Thơ 912 Win Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 420,Bến Tre 945,Vũng Tàu 688 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 594,Hồ Chí Minh 142,Đồng Tháp 649 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 791,Đà Lạt 763,Tiền Giang 070 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 027,Bình Phước 044,Hậu Giang 433,Long An 698 Win Hậu Giang,Long An
20-09-2019 Bình Dương 320,Trà Vinh 443,Vĩnh Long 269 Miss
19-09-2019 An Giang 022,Tây Ninh 151,Binh Thuận 410 Miss
18-09-2019 Đồng Nai 030,Sóc Trăng 559,Cần Thơ 595 Miss
17-09-2019 Bạc Liêu 193,Bến Tre 282,Vũng Tàu 622 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-09-2019 Cà Mau 591,Hồ Chí Minh 767,Đồng Tháp 558 Win Hồ Chí Minh
15-09-2019 Kiên Giang 525,Đà Lạt 878,Tiền Giang 320 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 914,Bình Phước 640,Hậu Giang 622,Long An 507 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
13-09-2019 Bình Dương 701,Trà Vinh 873,Vĩnh Long 731 Miss
12-09-2019 An Giang 689,Tây Ninh 568,Binh Thuận 353 Miss
11-09-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 005,Cần Thơ 220 Miss
10-09-2019 Bạc Liêu 495,Bến Tre 904,Vũng Tàu 698 Win Bến Tre
09-09-2019 Cà Mau 025,Hồ Chí Minh 939,Đồng Tháp 260 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 856,Đà Lạt 914,Tiền Giang 358 Win Đà Lạt
07-09-2019 Hồ Chí Minh 113,Bình Phước 273,Hậu Giang 839,Long An 086 Win Hồ Chí Minh
06-09-2019 Bình Dương 226,Trà Vinh 450,Vĩnh Long 640 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488,Tây Ninh 397,Binh Thuận 493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 238,Sóc Trăng 075,Cần Thơ 697 Win Đồng Nai
03-09-2019 Bạc Liêu 127,Bến Tre 992,Vũng Tàu 658 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687,Hồ Chí Minh 701,Đồng Tháp 414 Miss
01-09-2019 Kiên Giang 652,Đà Lạt 156,Tiền Giang 490 Win Kiên Giang,Đà Lạt
31-08-2019 Hồ Chí Minh 425,Bình Phước 584,Hậu Giang 511,Long An 767 Miss
30-08-2019 Bình Dương 683,Trà Vinh 700,Vĩnh Long 793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 501,Tây Ninh 946,Binh Thuận 971 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 579,Sóc Trăng 212,Cần Thơ 206 Miss
27-08-2019 Bạc Liêu 161,Bến Tre 623,Vũng Tàu 138 Win Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292,Hồ Chí Minh 634,Đồng Tháp 504 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 006,Đà Lạt 467,Tiền Giang 034 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 266,Bình Phước 995,Hậu Giang 250,Long An 736 Win Hồ Chí Minh,Long An
23-08-2019 Bình Dương 374,Trà Vinh 683,Vĩnh Long 623 Win Bình Dương,Trà Vinh
22-08-2019 An Giang 434,Tây Ninh 489,Binh Thuận 905 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 220,Sóc Trăng 608,Cần Thơ 106 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ