Bạch Thủ Lô Miền Trung

Hãy đến với chúng tôi để nhận cầu đẹp hôm nay. Ai chơi cũng mong muốn mình luôn được trúng lớn mà chúng tôi thì thừa sức giúp các bạn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung, 300.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 30,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 76,Quảng Bình 29,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 26 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 24,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 17,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 31,Quảng Bình 45,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 11 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 00,Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 50,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 21 Miss
01-11-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 38,Quảng Bình 64,Quảng Trị 83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 70,Quảng Ngãi 70  Win Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 28,Ninh Thuận 00  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 13,Quảng Bình 64,Quảng Trị 14  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 64   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 37,Quảng Nam 76   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019  Phú Yên 01,Thừa Thiên Huế 94  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 82,Kon Tum 42 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 46  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 73,Ninh Thuận 92  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 76  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 93  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 76,Quảng Nam 10  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 24,Kon Tum 00  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 83  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 27  Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 57,Quảng Trị 17  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019  Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 67  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019  Đắc Lắc 67,Quảng Nam 31  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 11  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 08,Kon Tum 90  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 47,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-10-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 57,Quảng Bình 74,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 69 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 54,Quảng Nam 69 Miss
30-09-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 17 Miss
27-09-2019 Gia Lai 26,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 30,Quảng Bình 97,Quảng Trị 55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 94,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 92 Miss
20-09-2019 Gia Lai 79,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 33,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 63 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 42,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 44 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 80 Miss
13-09-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 95,Quảng Bình 51,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 18 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 61 Win Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 56,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 28,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 46,Quảng Bình 79,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 57 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 52 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 17,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 51 Win Đắc Nông
30-08-2019 Gia Lai 24,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 67,Quảng Bình 01,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 58 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 93 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 29,Kon Tum 60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng
23-08-2019 Gia Lai 22,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 92,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 53 Miss
19-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 38,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 51,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 65 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 12 Miss
12-08-2019 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 79 Win Khánh Hòa

Giải 8 Miền Trung Vip

Mạnh tay đầu tư mua số cơ hội luôn đến với bạn mỗi ngày. Đừng tiếc 1 số tiền nhỏ mà bỏ qua số tiền lớn mà bạn nhận được sau giờ quay số

Giải 8 Miền Trung Vip, 500.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 39,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 69,Quảng Bình 29,Quảng Trị 31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 32 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 46,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 14 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 65,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 34,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 14 Miss
01-11-2019 Gia Lai 65,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 18,Quảng Trị 11 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 38,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 77,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019  Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Miss
25-10-2019  Gia Lai 52,Ninh Thuận 39  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 61,Quảng Bình 74,Quảng Trị 34  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 87  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 10,Quảng Nam 70 Miss
21-10-2019  Phú Yên 01,Thừa Thiên Huế 94  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 82,Kon Tum 42 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 46  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 73,Ninh Thuận 92  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 14  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 56,Kon Tum 52  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 21  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 21,Ninh Thuận 25 Miss
10-10-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 12,Quảng Trị 42  Win Bình Định
07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 14,Kon Tum 01  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 64,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 38,Ninh Thuận 00 Miss
03-10-2019 Bình Định 65,Quảng Bình 88,Quảng Trị 88 Miss
02-10-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94 Miss
30-09-2019 Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68 Miss
27-09-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 10,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39 Miss
20-09-2019 Gia Lai 49,Ninh Thuận 10 Miss
19-09-2019 Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 73,Quảng Ngãi 35 Miss
13-09-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc
09-09-2019 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 07 Miss
08-09-2019 Khánh Hòa 19,Kon Tum 88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 93,Quảng Ngãi 70 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 12,Quảng Bình 62,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc
02-09-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-09-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 24 Miss
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 72 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 50 Miss
24-08-2019 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Miss
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 53 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 60,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 69 Win Đà Nẵng
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Miss
12-08-2019 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Miss

Xỉu Chủ Miền Trung Vip

Thắng ham ăn, Thua ham gỡ…Đừng nên soi cầu theo cách đó rủi ro quá lớn sẽ đến với bạn, Việc chốt số hãy để đội ngũ Admin của chúng tôi giúp bạn hôm nay. Khẳng định chơi là trúng to.

Xỉu Chủ Miền Trung, 800.000 VNĐ

Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 332,Ninh Thuận 568 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 875,Quảng Bình 966,Quảng Trị 494 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 693,Quảng Nam 947 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 679,Thừa Thiên Huế 903 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 265,Kon Tum 566 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 657,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 206 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 624,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 255,Quảng Bình 660,Quảng Trị 506 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 156 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 499,Quảng Nam 929 Miss
04-11-2019 Phú Yên 480,Thừa Thiên Huế 153 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 602,Kon Tum 180 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 016,Đắc Nông 548,Quảng Ngãi 172 Miss
01-11-2019 Gia Lai 028,Ninh Thuận 317 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 240,Quảng Bình 049,Quảng Trị 746 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 961 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 776,Quảng Nam 434 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 349,Thừa Thiên Huế 436 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 497,Kon Tum 881 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385 Miss
25-10-2019  Gia Lai 181,Ninh Thuận 476  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 185,Quảng Bình 920,Quảng Trị 762  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 935   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-10-2019  Đắc Lắc 529,Quảng Nam 187   Win Đắc Lắc
21-10-2019  Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 218  Win Phú Yên
20-10-2019  Khánh Hòa 538,Kon Tum 024 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 963,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 828  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 558,Ninh Thuận 246  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 677  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 815  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 843,Quảng Nam 374  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 094,Kon Tum 595  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 707,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 039,Ninh Thuận 704  Win Gia Lai
10-10-2019 Bình Định 595,Quảng Bình 354,Quảng Trị 781 Miss
09-10-2019  Đà Nẵng 526,Khánh Hòa 222  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 598  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 048  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 368,Kon Tum 022  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 037,Ninh Thuận 643 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 625 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 689,Quảng Nam 727 Miss
30-09-2019 Phú Yên 737,Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 135,Kon Tum 135 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348 Miss
27-09-2019 Gia Lai 650,Ninh Thuận 394 Win Gia Lai
26-09-2019 Bình Định 529,Quảng Bình 078,Quảng Trị 541 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 713,Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 486,Thừa Thiên Huế 650 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 068 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 813,Đắc Nông 984,Quảng Ngãi 352 Miss
20-09-2019 Gia Lai 846,Ninh Thuận 704 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 262,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090 Win Bình Định
18-09-2019 Đà Nẵng 138,Khánh Hòa 459 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 854,Quảng Nam 727 Win Đắc Lắc
16-09-2019 Phú Yên 754,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 571,Kon Tum 463 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 786 Miss
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Miss
12-09-2019 Bình Định 595,Quảng Bình 354,Quảng Trị 781 Miss
11-09-2019 Đà Nẵng 166,Khánh Hòa 962 Win Đà Nẵng
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 687,Thừa Thiên Huế 227 Miss
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 164,Ninh Thuận 090 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 779,Quảng Bình 628,Quảng Trị 999 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 866,Quảng Nam 330 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 103 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 133 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 111,Đắc Nông 459,Quảng Ngãi 655 Win Đà Nẵng
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 988 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 841,Quảng Bình 596,Quảng Trị 955 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 450,Khánh Hòa 322 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 998 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 487 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 245,Kon Tum 060 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 207,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 221 Win Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 606,Quảng Bình 880,Quảng Trị 490 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Miss
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 664 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 996 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 895,Quảng Bình 659,Quảng Trị 416 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 463,Khánh Hòa 988 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 870,Quảng Nam 195 Miss
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Số chuẩn – Số Vip! Có rất nhiều phương pháp soi cầu khác nhau, Nếu bạn chơi thua thì nên dừng lại và lấy cầu lô của chúng tôi cam kết bạn sẽ hài lòng.

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG, 200.000 VNĐ

 Số chuẩn Cam kết giúp a/e trúng lớn.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
 Lấy số hàng ngày từ 08h00 đến 18h00.
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
 Nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện Tại đây, Lưu ý đừng để mất nhé.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
15-11-2019 Gia Lai 67-29,Ninh Thuận 68-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 54-80,Quảng Bình 92-45,Quảng Trị 12-31 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 39-85,Khánh Hòa 51-22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 50-01,Quảng Nam 09-82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 11-97,Thừa Thiên Huế 31-02 Win Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 70-48,Kon Tum 69-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 90-65,Đắc Nông 58-18,Quảng Ngãi 75-92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 12-53,Ninh Thuận 67-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 66-55,Quảng Bình 04-61,Quảng Trị 01-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 68-56,Khánh Hòa 79-57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 52-72,Quảng Nam 98-91 Win Quảng Nam
04-11-2019 Phú Yên 51-24,Thừa Thiên Huế 53-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 06-66,Kon Tum 55-15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 12-34,Đắc Nông 73-09,Quảng Ngãi 53-14 Miss
01-11-2019 Gia Lai 62-26,Ninh Thuận 08-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 39-07,Quảng Bình 49-31,Quảng Trị 46-87 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 74-36,Khánh Hòa 38-84 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 38-76,Quảng Nam 86-91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 39-69,Thừa Thiên Huế 26-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 36-76,Kon Tum 77-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 12-24,Đắc Nông 70-86,Quảng Ngãi 70-21  Win Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 49-99,Ninh Thuận 18-80  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 44-85,Quảng Bình 45-80,Quảng Trị 34-49  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 49-79,Khánh Hòa 64-40  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019  Đắc Lắc 29-19,Quảng Nam 55-76  Win Đắc Lắc
21-10-2019  Phú Yên 13-01,Thừa Thiên Huế 53-99  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019  Khánh Hòa 81-48,Kon Tum 14-44  Win Kon Tum
19-10-2019  Đà Nẵng 57-29,Đắc Nông 03-11,Quảng Ngãi 44-11  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 43-62,Ninh Thuận 49-73  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 82-66,Quảng Bình 19-89,Quảng Trị 70-31  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 18-19,Khánh Hòa 93-10  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019  Đắc Lắc 52-06,Quảng Nam 74-43  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 69-25,Thừa Thiên Huế 83-54  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 90-55,Kon Tum 16-77  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 21-15,Đắc Nông 16-09,Quảng Ngãi 83-05  Win Đà Nẵng
11-10-2019  Gia Lai 20-11,Ninh Thuận 27-98  Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 07-60,Quảng Bình 57-88,Quảng Trị 17-15  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019  Đà Nẵng 16-88,Khánh Hòa 33-56  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 56-28,Quảng Nam 21-53  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 85-52,Thừa Thiên Huế 99-97  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 04-20,Kon Tum 77-44  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 02-64,Đắc Nông 16-09,Quảng Ngãi 83-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 79-03,Ninh Thuận 01-87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 88-18,Quảng Bình 44-67,Quảng Trị 20-25 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 77-12,Khánh Hòa 38-65  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-10-2019 Đắc Lắc 29-56,Quảng Nam 94-56 Miss
30-09-2019 Phú Yên 70-80,Thừa Thiên Huế 02-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67-79,Kon Tum 02-29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 55-23,Đắc Nông 89-41,Quảng Ngãi 32-46 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 58-62,Ninh Thuận 32-37 Miss
26-09-2019 Bình Định 07-34,Quảng Bình 13-19,Quảng Trị 91-05 Win Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 51-46,Khánh Hòa 57-47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 58-32,Quảng Nam 83-21 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 14-54,Thừa Thiên Huế 69-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 75-92,Kon Tum 46-24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 28-88,Đắc Nông 49-57,Quảng Ngãi 77-21 Win Đà Nẵng
20-09-2019 Gia Lai 28-09,Ninh Thuận 04-53 Miss
19-09-2019 Bình Định 68-78,Quảng Bình 40-65,Quảng Trị 69-06 Miss
18-09-2019 Đà Nẵng 62-05,Khánh Hòa 63-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 89-54,Quảng Nam 83-46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 59-09,Thừa Thiên Huế 06-26 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 89-19,Kon Tum 19-67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 08-92,Đắc Nông 22-03,Quảng Ngãi 08-31 Miss
13-09-2019 Gia Lai 23-42,Ninh Thuận 00-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-09-2019 Bình Định 88-95,Quảng Bình 17-86,Quảng Trị 06-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 26-72,Khánh Hòa 74-28 Miss
10-09-2019 Đắc Lắc 56-44,Quảng Nam 60-91 Win Đắc Lắc
09-09-2019 Phú Yên 30-87,Thừa Thiên Huế 88-14 Win Phú Yên
08-09-2019 Khánh Hòa 98-05,Kon Tum 26-22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 09-55,Đắc Nông 82-35,Quảng Ngãi 05-69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 28-43,Ninh Thuận 14-74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 58-47,Quảng Bình 79-15,Quảng Trị 65-62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 40-32,Khánh Hòa 10-73 Win Đà Nẵng
03-09-2019 Đắc Lắc 58-99,Quảng Nam 09-30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 81-61,Thừa Thiên Huế 55-03 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 13-51,Kon Tum 33-81 Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 75-07,Đắc Nông 59-10,Quảng Ngãi 22-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 80-18,Ninh Thuận 57-04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 11-61,Quảng Bình 04-98,Quảng Trị 15-39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 52-17,Khánh Hòa 58-30 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 68-45,Quảng Nam 52-23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80-43,Thừa Thiên Huế 08-67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 05-64,Kon Tum 09-24 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 25-17,Đắc Nông 95-22,Quảng Ngãi 95-38 Win Đắc Nông
23-08-2019 Gia Lai 14-02,Ninh Thuận 55-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 97-96,Quảng Bình 76-26,Quảng Trị 65-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 43-24,Khánh Hòa 84-06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 97-12,Quảng Nam 73-51 Miss
19-08-2019 Phú Yên 75-97,Thừa Thiên Huế 56-95 Win Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 61-94,Kon Tum 10-71 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 34-21,Đắc Nông 14-94,Quảng Ngãi 54-27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 17-30,Ninh Thuận 24-02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 82-48,Quảng Bình 39-25,Quảng Trị 14-30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 63-57,Khánh Hòa 37-84 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 10-07,Quảng Nam 86-04 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 00-87,Thừa Thiên Huế 15-65 Win Phú Yên
11-08-2019 Khánh Hòa 87-26,Kon Tum 20-49 Miss