Công thức đánh lô đề cơ bản

Công thức đánh lô đề cơ bản Một số khái niệm cơ bản Bóng là gì (khái niệm này chắc thằng nào cũng biết) Phiếu đánh lô đề của một sinh viên 1 có bóng là 6 2 có bóng là 7 3 có